Economische inspectie

door carllapeirre

Omdat het niet altijd om mooie foto’s draait … Naar aanleiding van het onaangekondigde bezoek, had ik toch wel een interessant gesprek met de man in kwestie… Ze zijn zich te zeerste bewust van het feit dat we a) het best moeilijk hebben in deze digitale tijd en b) ‘ zwart werk’ in de sector een probleem is. Naar dit laatste punt toe drukte de man mij op het hart dat als we daar enigszins weet van hebben van zulke ‘charels’ dat we hen moeten inlichten, zodat ze kunnen optreden…. Het gaat hen niet alleen om het feit dat ze a) onze boterham afpakken maar b) ook het sociaal stelsel ondergraven c) zelf veelal ook nog profiteren van een sociaal vang net. Men mag voor eigen rekening fotograferen tot op 2e graad in familiekring, maar iemand die bv systematisch communicantjes fotografeert loopt bij hen zeker tegen de lamp, alleen moeten ze ingelicht worden en dit mag anoniem.

About these ads